วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (มิติด้านแหล่งน้ำ) มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกรมชลประทาน นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้แทนโครงการชลประทานพะเยา ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอดอกคำใต้ และนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปง พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ประทุมโทน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 270262 14

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
395046
วันนี้210
สัปดาห์นี้2999
เดือนนี้14530
รวมทั้งหมด395046
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560