วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว โดยมี นายนาวิณ อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

270262 13

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
371044
วันนี้278
สัปดาห์นี้1651
เดือนนี้14772
รวมทั้งหมด371044
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560