วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และผู้ใหญ่บ้านริมใจ เพื่อบันทึกรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ประเด็น “ความก้าวหน้าการพัฒนาหนองเล็งทราย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) FM 95.25 MHz ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

          หนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ มีพื้นที่รับน้ำฝน 200 ตารางกิโลเมตร เป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำอิง และเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขง ไหลผ่านในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดพะเยา อีกทั้งเป็นต้นน้ำของกว๊านพะเยา โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย จำนวน 2 แห่ง และขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพื่อทำการฟื้นฟูร่องน้ำเดิม เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำจากเดิม 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 7 ล้านลูกบาศกก์เมตร สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป    

      300663 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
670098
วันนี้1120
สัปดาห์นี้2361
เดือนนี้10418
รวมทั้งหมด670098
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560