วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เข้าร่วมประชุม Web Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 และติดตามสถานการณ์การเผาเศษซากพืชและวัชพืช วัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร และสรุปสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

130263 2

2

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
563151
วันนี้800
สัปดาห์นี้2579
เดือนนี้19691
รวมทั้งหมด563151
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560