วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม หารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 เพื่อจัดทำแผนการใช้น้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน วางแผนและหาแนวทางป้องกัน ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยแล้ง มี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมรับฟัง และให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ มีนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกับ

120362 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
368858
วันนี้359
สัปดาห์นี้5074
เดือนนี้12586
รวมทั้งหมด368858
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560