วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว พร้อมด้วย นายนิธินันท์ คชทโรภาส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายนพดล สาริวาส หัวหน้าฝ่ายช่างกล และนายคณิติน บุญเต็ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนงาน ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป ณ ฝายเจ้าวรการบัญชา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

080362 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
395076
วันนี้240
สัปดาห์นี้3029
เดือนนี้14560
รวมทั้งหมด395076
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560