วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. ที่ดินนิคมสร้างตนเองกิ่วลม เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม มีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 67 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 13 (นิคมฯเขต14) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

060362 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
638811
วันนี้239
สัปดาห์นี้3680
เดือนนี้4139
รวมทั้งหมด638811
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560