วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้  นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำภายใต้ “โครงการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำในตำบลแม่ใสและบริเวณใกล้เคียง มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ รวมถึงมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปัน รู้คุณค่าของน้ำ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและต่อส่วนรวม มีนายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นประธานในการกล่าวเปิดอบรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เกษตรกร  ผู้ใช้น้ำดังกล่าว ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมคิดหาแนวทางแก้ไข ในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนของตนต่อไปในอนาคต

210262 4

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
369650
วันนี้422
สัปดาห์นี้257
เดือนนี้13378
รวมทั้งหมด369650
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560