ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562
1. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พ.ศ.2562
3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำและการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
4. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมแนวทางการขยายผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อเรียนรู้งานชลประทานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

vdo 010762

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1000505
วันนี้197
สัปดาห์นี้3727
เดือนนี้22773
รวมทั้งหมด1000505
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560