hlomphookew

"หล่มภูเขียว" คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายปล่องภูเขาไฟตั้งอยู่บนภูเขา สภาพโดยรอบของหล่มภูเขียว มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง รายล้อมไปด้วยหน้าผาที่เกิดจากภูเขาหินปูน มีความเงียบสงบ และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนภายในหลุมหรือแอ่งจะมีแหล่งน้ำที่มีความใส นิ่ง และลึกมากจนไม่สามารถระบุได้ และสามารถมองเห็นพื้นน้ำเป็นสีฟ้าไปจนถึงสีเขียวมรกตได้อีกด้วย แถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่น่าแวะไปชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่แอบซ่อนอยู่ได้เป็นอย่างดี