วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายอัครวินท์ เกียรติยศ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง โดยมี นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในพื้นที่ชลประทาน และพิจารณาการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับผิดชอบและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็กในความรับผิดชอบ หรือถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

300764 11

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1126239
วันนี้1744
สัปดาห์นี้6547
เดือนนี้25183
รวมทั้งหมด1126239
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560