วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 2564 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้โครงการตรวจสอบแก้ไข ยืนยันพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนโครงการให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเน้นย้ำให้โครงการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งติดตามงานอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

300764 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1126305
วันนี้1810
สัปดาห์นี้6613
เดือนนี้25249
รวมทั้งหมด1126305
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560