วันที่ 7 เมษายน 2564 นายเฉลิมพันธ์ หมุดเชื้อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อวางแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละด้าน ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบรรลุตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด โดยมีนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

070464 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
939790
วันนี้463
สัปดาห์นี้4658
เดือนนี้15375
รวมทั้งหมด939790
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560