วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมสรุปแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดการประชุมจำนวน 3 เวที เพื่อเสนอแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางพร้อมกับเสนอโครงการที่คัดเลือกนำไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชน มีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

          สำหรับประเด็นความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมสรุปแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในครั้งนี้ โดยได้รับความคิดเห็นจากผู้แทนโครงการชลประทานขนาดกลาง ในเขตอำเภอเถินและอำเภอแม่พริก จำนวน 4 โครงการ กลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดกลาง ส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางตามผลการศึกษาที่นำเสนอ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ได้เสนอแผนงาน/โครงการการปรับปรุงเพิ่มเติมจากผลการศึกษา ดังนี้

          โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต้องการให้โครงการพิจารณาช่วยเหลือ บริเวณพื้นที่ อำเภอเถิน ตำบลนาโป่งตอนใต้ ม.5 ม.6 ม.7 และ ม.10 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบชลประทาน ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำประปาภูเขาซึ่งคุณภาพน้ำไม่ดี

          โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก ในพื้นที่มีฝาย 11 แห่ง ตามแผนที่นำเสนอมีแผนการปรับปรุงแล้ว 4 แห่ง โดยเสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ได้แก่ ฝายไม้สลี ฝายไม้สานเงิน ฝายทุ่งเก้าเดื่อ ฝายสุบห้วยไคร้ ฝายสบแม่ยะ ฝายวังโต้งโก๋ง ฝายสุบปิงไม้สาน

          โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ เสนอให้ดาดลำเหมืองทุ่งใหม่เพิ่มเติม อีก 3 กม. ปัจจุบันทำไปเพียง 600 ม. รวมทั้งดาดลำเหมืองโต้งหลวง-เหมืองกลาง ประมาณ 4 กม. และดาดลำเหมืองดอกอาว ความยาว 4 กม.

           โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก มีความเห็นว่าแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางตามผลการศึกษาที่นำเสนอเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอแล้ว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้น้ำไปบรรจุในรายงาน เพื่อเสนอกรมชลประทานพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

220264 4

S 41197601

S 41197602

S 41197603

S 41197604

S 41197605

S 41197606

S 41197607

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
896851
วันนี้448
สัปดาห์นี้2200
เดือนนี้2393
รวมทั้งหมด896851
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560