วันที่ 13 มกราคม 2564 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ พร้อมกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้ง และการพิจารณาใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 มี นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

130164 2

2

130164 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857532
วันนี้168
สัปดาห์นี้800
เดือนนี้17117
รวมทั้งหมด857532
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560