วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 2563 และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารงบประมาณของกรมชลประทาน ตลอดจนสาระสำคัญของการบริหารงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี การบริหารงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน่วยงานในสังกัดเขตจังหวัดลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

161163 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1000508
วันนี้200
สัปดาห์นี้3730
เดือนนี้22776
รวมทั้งหมด1000508
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560