วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 รีบเร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ใช้น้ำในทุกพื้นที่งดทำนาปรัง ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี้ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

130263 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
563206
วันนี้855
สัปดาห์นี้2634
เดือนนี้19746
รวมทั้งหมด563206
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560