วันที่ 14 มกราคม 2562 นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ผู้แทนโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาโครงการ ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ปรึกษาจะได้นำไปดำเนินการศึกษาให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับประโยชน์ เข้าร่วมประชุม 120 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

140163 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702449
วันนี้122
สัปดาห์นี้3193
เดือนนี้15189
รวมทั้งหมด702449
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560