วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ผู้นำท้องถิ่น ประธานกลุ่มบริหารใช้น้ำชลประทาน หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำอาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กว่า 70 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา แผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อฤดูแล้งประจำปี 2562/2563 และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562-2563 พร้อมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชให้น้ำน้อยและใช้น้ำอย่างประหยัด ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

140163 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702421
วันนี้94
สัปดาห์นี้3165
เดือนนี้15161
รวมทั้งหมด702421
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560