วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นที่ท่อส่งน้ำเข้านา  กม.56+150 และคลองซอย 10L RMC.กิ่วลม เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา และแผนการส่งน้ำฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2562/2563 เกษตรกรในพื้นที่รับทราบข้อมูล ขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานและการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำ โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นที่ท่อส่งน้ำเข้านา กม.56+150 และคลองซอย 10L RMC.กิ่วลม จำนวนกว่า 20 ราย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและแสดงความคิดเห็น ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกร จะได้รับในการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนที่อยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

131262 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702423
วันนี้96
สัปดาห์นี้3167
เดือนนี้15163
รวมทั้งหมด702423
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560