วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว แทนผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 21 มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท สามารถเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด) ผู้รับจ้าง (บริษัทเคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์ จำกัด) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการแก้ไขแบบและสัญญาปัจจุบันแบบได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดด้านวิศวกร (Spec) และวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง (ตามแบบก่อสร้างใหม่) ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

061162 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
856225
วันนี้424
สัปดาห์นี้6187
เดือนนี้15810
รวมทั้งหมด856225
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560