วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านกาดถีเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามคำร้องขอขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ เกษตรกรทำนาปีประสบปัญหานาข้าวขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูข้าวตั้งท้องและออกรวงเพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยโครงการชลประทานพะเยา ได้ดำเนินการสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้กว่า 500 ไร่

 301062 4

2

3

4

5