วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เผียน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เผียน ร่วมกับนายมนตรี อินเขียวสาย หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ นายเดชา สนแย้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เผียน สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เผียน ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้ทำการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่เผียน และหาแนวทางการแก้ไขต้นไม้ใหญ่ขึ้นบริเวณสันอ่างเก็บน้ำ ตลอดจนการแก้ไขประตูส่งน้ำชำรุด ที่ไม่สามารถปิดสนิทได้ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จะได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กับโครงการชลประทานลำปาง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป มีนายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ บ้านนายมนตรี อินเขียวสาย (บ้านช่างกลิ้ง) บ้านปงแท่น หมู่ 1 หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

291062 10

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
639881
วันนี้1309
สัปดาห์นี้4750
เดือนนี้5209
รวมทั้งหมด639881
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560