วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำปาง (ก.ช.ภ.จ.ลป.) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 251062 2

2

3

7