วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดโครงการชลประทานน่าน ร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) มาจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม SWOC โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

161062 4

2

3

4