วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบการดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้หน่วยงานและประชาชนที่สนใจรับทราบรายละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องธาราทอง Ballroom 1 โรงแรม Holiday Inn จังหวัดเชียงใหม่

 151062 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488976
วันนี้400
สัปดาห์นี้4870
เดือนนี้12331
รวมทั้งหมด488976
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560