วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การติดตั้ง และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Video Conference สำหรับการประชุม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

101062 1

2

8

4

5