วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ครั้งที่ 1/2562 มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวนโยบายขับเคลื่อนส่งเสริมการตลาดนำการผลิต ผลักดันให้ระบบส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน และจัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทาง “พะเยาโมเดล” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชาวนาไทย มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพที่มาจากแหล่งต้นกำเนิด พัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และภาคประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ ตามแนวนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล อีกทั้งพิจารณาแนวทางการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก โดยมีกำหนดจัดงาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวมะลิโลก อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานตลาดกลางการเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ข้าวหอมมะลิไทย มีคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 115 จังหวัดพะเยา

081062 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743021
วันนี้48
สัปดาห์นี้7579
เดือนนี้20659
รวมทั้งหมด743021
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560