วันที่ 2 กันยายน 2562 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วย นายศราวุธ โลหะโชติหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/ 2562 มีนายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการอพยพ 5 หมู่บ้าน ผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับราษฎร ผู้ไม่ประสงค์อพยพ ตามมติคณะรัฐมนตรี และผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจ่ายเงินค่าชดเชย พร้อมทั้งพิจารณาการใช้งบประมาณคงเหลือจากการประเมินหลังการจ่ายค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

020962 2

2

3

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632167
วันนี้131
สัปดาห์นี้2487
เดือนนี้22546
รวมทั้งหมด632167
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560