วันที่ 2 กันยายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ด้านการเกษตร) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 - 2568 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวพระราชดำริด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเชื่อมโยงตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการเกษตร โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

020962 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
470078
วันนี้139
สัปดาห์นี้1670
เดือนนี้15319
รวมทั้งหมด470078
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560