วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดลำปาง ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำปาง โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/2563 จังหวัดลำปาง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 และสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง และพิจารณาเรื่องร่างแผนพัฒนาการเกษตร  และสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 มีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

280862 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632127
วันนี้91
สัปดาห์นี้2447
เดือนนี้22506
รวมทั้งหมด632127
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560