วันที่ 9 เมษายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายสมนึก เข็มเงิน ช่างก่อสร้าง ช 3 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนาแปลงใหญ่ และบริเวณรอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวและการแปรรูป อยู่ในนาแปลงใหญ่ ปัจจุบันยังขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้ร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำ ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 090462 13

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
371048
วันนี้282
สัปดาห์นี้1655
เดือนนี้14776
รวมทั้งหมด371048
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560