วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” โดยมีเกษตรกรผู้นำเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่จัน (ศพก.หลัก) หมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

260362 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
668194
วันนี้731
สัปดาห์นี้457
เดือนนี้8514
รวมทั้งหมด668194
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560