วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์, เกษตรจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด และประมงจังหวัด เข้าพบ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมของโครงการชลประทานเชียงรายในช่วงฤดูแล้งและให้การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

220362 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize