วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ของเขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของกรมชลประทาน ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งได้รับทราบรูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการบริหารงานภายในองค์กร นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนมีโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบริหารองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

210362 6 resize

2 resize

3 resize

 

5 resize

6 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
638823
วันนี้251
สัปดาห์นี้3692
เดือนนี้4151
รวมทั้งหมด638823
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560