วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมด้วย นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม และนายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัด และบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยของน้ำ 4 ประเภท ได้แก่ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบครบวงจร โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และน่าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย

150362 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
420651
วันนี้38
สัปดาห์นี้1596
เดือนนี้15840
รวมทั้งหมด420651
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560