วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำคณะของ นายบรรพต มาเทพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ กม.24+195 RMC.กิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และงานซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม14+500 บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

120362 2

2

3

4

5

6

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
395046
วันนี้210
สัปดาห์นี้2999
เดือนนี้14530
รวมทั้งหมด395046
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560