วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่ลาว เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในลุ่มน้ำแม่ลาว โดยมี ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และนายไพโรจน์ แอบยิ้ม พนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562 ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำแม่สรวยลงมาจนไปสิ้นสุดที่ฝายชัยสมบัติ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

070362 8

2

3

4

5

6

7

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
368875
วันนี้376
สัปดาห์นี้5091
เดือนนี้12603
รวมทั้งหมด368875
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560