วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อย 1 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายใจระดับพื้นที่ และขอความร่วมมือในการประสานงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบ มีว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่และในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก เข้ามาประชุมเพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

100162 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
371150
วันนี้384
สัปดาห์นี้1757
เดือนนี้14878
รวมทั้งหมด371150
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560