วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) และประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรยายแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง มีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะทำงาน ที่เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

100162 2

2

3

4

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
371132
วันนี้366
สัปดาห์นี้1739
เดือนนี้14860
รวมทั้งหมด371132
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560