วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก.ช.ภ.จ. ลำปาง ตามที่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน และอำเภอเกาะคา ได้เสนอโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ ก.ช.ภ.จ. ลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการของ ก.ช.ภ.จ. ลำปาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความเหมาะสมตามเทคนิคและวิชาการ มีนางวรภัค เครือใจวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก.ช.ภ.จ. ลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

061261 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
247459
วันนี้518
สัปดาห์นี้970
เดือนนี้10652
รวมทั้งหมด247459
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560