pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมลงพื้นที่กับว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของเครื่องจักรรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน โดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในภารกิจการขุดดินที่ตื้นเขินในกว๊านพะเยา และเป็นการเพิ่มความลึกของกว๊านพะเยาให้สามารถกักเก็บปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

240366 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2094166
วันนี้686
สัปดาห์นี้4016
เดือนนี้7664
รวมทั้งหมด2094166
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560