วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ เขียวสระคู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานน่าน ร่วมลงพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ฯ (ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์) เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรพื้นที่สูง มี นายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ร่วมกัน ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

120565 10

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510275
วันนี้294
สัปดาห์นี้7214
เดือนนี้42962
รวมทั้งหมด1510275
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560