วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายนพพร สารพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อทราบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 พิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

120565 8

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510208
วันนี้227
สัปดาห์นี้7147
เดือนนี้42895
รวมทั้งหมด1510208
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560