วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบงานชลประทานโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดแบบรู้เห็นของจริง และก่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมผู้ที่เกี่ยงข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

120565 6

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510272
วันนี้291
สัปดาห์นี้7211
เดือนนี้42959
รวมทั้งหมด1510272
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560