pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2565 มีนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบองค์ประกอบ หน้าที่ อำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงร่างหลักเกณฑ์แนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและการพิจารณาพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยน้ำท่วมประจำปี มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

120565 2

2

3

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2094163
วันนี้683
สัปดาห์นี้4013
เดือนนี้7661
รวมทั้งหมด2094163
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560