pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายบัญชา สุขศิริ พนักงานการเกษตร ส 3 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปางและรับทราบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดลำปาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ปี 2566 และบัญชีค่าใช้จ่ายเงินกองกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาผลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ การประเมินการจัดชั้นคุณภาพและ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา (กยท.) และอื่น ๆ มี นางสาวรตนพร
กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

220566 3

2

3

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2634495
วันนี้359
สัปดาห์นี้99
เดือนนี้33224
รวมทั้งหมด2634495
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560