งบทดลอง+รายละเอียดประกอบงบ เดือนสิงหาคม 2563   คลิกดูเอกสาร