งบทดลอง+รายละเอียดประกอบงบ เดือนมิถุนายน 2563   คลิกดูเอกสาร