วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video conference จากห้องประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video conference จากห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Videoconference ณ ที่ตั้งของหน่วยงานในที่ประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 และปัญหา อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในเขตจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ผลการดำเนินงานของทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวเป็นโครงการตัวอย่าง ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกส่วน โครงการ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายกรมชลประทานอย่างเคร่งครัดต่อไป

100864 1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510272
วันนี้291
สัปดาห์นี้7211
เดือนนี้42959
รวมทั้งหมด1510272
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560